پیام هیئت مدیره


ایجاد نمادی  از شکوه و عظمت ایران  زمین و طراحی و هنر هفت هزار ساله نساجی و پوشاک آن، ما را بر آن داشت تا قدم در راه سخت و لذت بخش تولید نهاده و دوش به دوش زنان و مردان علم و عمل؛ چرخ تولید را با توان معنوی، بضاعت علمی و مشقتهای مادی در حد توان به چرخش درآوریم و سعی نمودیم با تولید جامه ای در خور و شایسته مردمان بزرگ، پوششی آراسته، الهام گرفته از رنگ ها  و طرح هایی با پشتوانه هنر ایرانیان و نگاهی به بازارهای جهانی و آینده، قدمی در راه شاد نمودن و طراوت بخشیدن به این مرز و بوم بر داریم. بی شک در این مسیر  پیمودن راه، بدون یاری یزدان پاک و مردان و زنان پاک نیت که در سکان علمی و عرشه عمل همیشه بهترین بوده اند و جای سپاس فراوان دارد؛ میسر نبود. و ایمان  داریم با استفاده از توان علمی مدیران و دستان پر مهر کارکنان و بهره گیری از فناوری و تجهیزات روز دنیا، افق های پیوستن به بازارهای جهانی، روز به روز روشن تر و دست یافتنی تر گردد.
                                        
          جامه ای پوشم که آراید تنم
                                                                     این تنم جانم فدای موطنم