جامه پوش آرا در یک نگاه


وظايف شركت جامه پوش آرا در نه واحد زیر و در دو بخش پوشاک مردانه و زنانه تعريف شده است كه فرآيند طراحي، بازرگانی داخلی، بازرگانی خارجی، مالی و تضمین کیفیت در دفتر مركزي شركت و فرآيند  برنامه ریزی، تولید، کنترل کیفیت و منابع انسانی در كارخانه شرکت صورت مي پذيرد.

1-    طراحي: در اين واحد پس از انجام تحقيقات بازار توسط مسئولین مربوطه و تعيين سر فصل ها ، كار طراحي توسط متخصصان انجام مي پذیرد.
2-    بازرگانی داخلی: در اين واحد انجام امور هماهنگی و راهبری عملیات بازرگانی داخلی، تهیه مواد اولیه و ملزومات تولید محصول، فروش محصولات و ارزیابی برنامههای بازرگانی انجام مي پذیرد.
3-    بازرگانی خارجی: در اين واحد انجام امور هماهنگي و راهبردی عملیات سفارش، خرید، فروش، واردات و صادرات مواد اولیه، ملزومات تولید و محصولات نهایی انجام مي پذیرد.
4-    مالی: در اين واحد انجام امور هماهنگی و راهبری عملیات و فرآیندهای مالی و ارزیابی برنامه های گردش مالی و گزارشات تحلیلی مالی شرکت انجام مي پذیرد.
5-    تضمین کیفیت: در این واحد انجام امور مربوط به تضمین کیفیت محصولات تولیدی، ارتباط با مشتریان به منظور شناخت نیازهای کیفی آنان، امور مربوط به اخذ استانداردها و پیاده سازی سیستم های مختلف به منظور افزایش کیفیت و بهره وری انجام می پذیرد.
6-  توليد: در اين واحد صورت سفارشات كه توسط طراحان آماده گرديده پس از تأييد مديران مربوطه در اختيار مسئولین توليد قرار داده مي شود  و فرآیند تولید براساس ضوابط و استانداردهای از پیش تعیین شده با تکنولوژی روز دنیا و زیر نظر پرسنل متخصص و آموزش دیده انجام می گردد.
7-    برنامه ریزی: در اين واحد انجام امور هماهنگی و برنامه ریزی الویت بندی تولید، ارزیابی برنامه های تولید و برنامه ریزی موجودی مواد اولیه انجام مي پذیرد.
8-    کنترل کیفیت: در این واحد انجام امور مربوط به کنترل کیفیت محصولات تولیدی و انجام بازرسیهای مربوط به کیفیت مواد اولیه و محصولات تولیدی انجام می پذیرد.
9-    منابع انسانی: در اين واحد انجام امور هماهنگی و راهبردی عملیات اداری، تأمین نیروی انسانی، آموزش نیروی انسانی، امور رفاهی و پرسنلی و حفظ و حراست از اموال و تجهیزات شرکت انجام میپذیرد.
شرکت جامه پوش آرا، همواره اعتقاد به کیفیت و بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا و همراهی پرسنل مجرب و متخصص در طراحی، تولید و بازاریابی محصولات شرکت را از اولویت های کاری خود می داند.