افتخارات شرکت جامه پوش آرا (JPA)


 •     اخذ كارت شناسايي توليد پوشاك از وزارت صنايع و معادن (سال 1373)
 •     منتخب صنایع پوشاک کشور جهت شرکت در نمایشگاه مونیخ آلمان (1373)
 •     اخذ سه علامت استاندارد ملي ايران (سال 1380و1382)
 •     عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین (سال 1381)
 •     اخذ گواهینامه  سیستم مدیریت کیفیت (ISO9001-2008) به شماره ثبت AJA11/15059  (سال 1389)
 •     عضویت در شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه (سال 1390)
 •     عضویت در اتحادیه تولید و صادرات نساجی، پوشاک و چرم ایران (سال 1390)
 •     عضویت در انجمن صنایع نساجی ایران (سال 1390)
 •     کاندیدای دریافت نشان شوالیه مدیریت صنعت پوشاک از اتحادیه اروپا (سال 1391)
 •     مراحل پایانی اخذ نشان مدیریت نوآوری اتحادیه اروپا IUI
 •     واحد نمونه صنعت پوشاک کشور (سال 1391)